PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „MŁODY BIZNES”

Do końca maja 2022 potrwa rekrutacja Uczestników do Projektu „Młody Biznes”.

Zachęcamy osoby w wieku 18-29 lat bezrobotne i bierne zawodowo z subregionu sieradzkiego do składania formularzy rekrutacyjnych w projekcie dotacyjnym Młody Biznes.

Formularz rekrutacyjny i regulamin rekrutacji oraz więcej informacji na stronie projektu www.mlodybiznes.inkubator.org.pl

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner