USŁUGA – NOWE RYNKI ZBYTU – PRZETARGI, NEGOCJACJE HANDLOWE

Przygotowanie przetargów

Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy do projektu „Przetargi dla wszystkich”
Uczestnictwo w przetargach dla mikro, małych i średnich firm jest niejednokrotnie dużym problemem. Zamówienia publiczne wymagają niejednokrotnie spełnienia wielu wymogów, których jedna firma nie jest w stanie spełnić. Zapraszamy producentów, dystrybutorów do współpracy. Przedstawiając swoją ofertę kojarzymy firmy, które wspólnie mogą brać udział w przetargach z korzyścią dla każdej firmy.

W przetargach proponujemy udział firm w formie konsorcjum. Przygotowujemy umowy konsorcyjne i zbieramy całą dokumentację potrzebną do złożenia poprawnej oferty. W takim przypadku, szeroki zakres przetargu, nie jest już problemem dla mniejszej firmy.  Tworzymy konsorcjum w celu spełnienia warunków przetargu.

Zapraszamy do bezpłatnego zgłoszenia firmy w celu objęcia firmy projektem „Przetargi dla wszystkich”

Korzyści dla firm:

  1. Możliwość uczestnictwa w przetargach, w formie konsorcjum w których mała firma nie spełniałaby wszystkich wymogów
  2. Zwiększenie sprzedaży własnych produktów
  3. Zwiększenie zysków
  4. Poszerzenie kontaktów handlowych
  5. Otrzymywanie informacji o przetargach
  6. Promocja firmy

 

 

 Negocjacje handlowe
Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie zastępstw negocjacyjnych lub udział negocjatora wspólnie z przedstawicielami firmy.
Negocjator zewnętrzny nie jest zaangażowany emocjonalnie co pozwala osiągnąć zamierzone efekty.
Negocjacje poprzedzone są przeprowadzeniem badań rynku. Obowiązuje nas tajemnica handlowa zawieranych umów. Przygotowujemy również umowy zawieranych transakcji lub sprawdzamy ich rzetelność i formę prawną.

Propozycja formy współpracy
– Negocjacje na zlecenie: negocjacje zakupowe, cen i warunków umów, negocjacje handlowe
– Doradztwo negocjacyjne i konsultacje przed transakcją
– Negocjacje na zlecenie – negocjacje cen przedmiotów, negocjowanie wartości i zakresu umów
– Przygotowanie strategii negocjacji
– Negocjacje handlowe z hipermarketami i sieciami handlowymi umieszczania i rozliczania
– Negocjacje dóbr materialnych wysokiej wartości

Nasze atuty:
– doświadczenie w negocjacjach handlowych
–  kontrola pracy audytorów i ankieterów
– dostosowanie usług do realnych potrzeb klientów
– wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem

Cena: ustalana jest indywidualnie, uzależniona jest od osiągniętego sukcesu

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner