USŁUGA – BADANIA SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI KLIENTÓW

Badania satysfakcji i lojalności klientów

Zadowoleni Klienci to na ogół lojalni klienci. Wg badań koszt pozyskania  nowego klienta jest pięciokrotnie wyższy aniżeli utrzymanie obecnego. Zadowolony klient to najbardziej wiarygodna reklama, bowiem przekazuje pozytywne opinie co najmniej 3 osobom, niezadowolony 9 osobom, co destrukcyjnie wpływa na wizerunek marki. Oferujemy badania satysfakcji i lojalności i potrzeb klienta.

Cel:  Określenie poziomu zadowolenia klienta z używanych produktów oraz identyfikacja potrzeb klientów

Zakres badań:
Określenie poziomu satysfakcji z użytkowania produktów i usług, ocenę tego zadowolenia w porównaniu z produktami konkurencji , porównanie w czasie zmian zadowolenia i zmieniających się wymagań klientów,  zmianę potrzeb klientów, cechy produktów , w które warto inwestować, czynniki zadowolenia klienta.

Zasady współpracy i organizacja badań:

  1. Pracujemy w oparciu o wytyczne projektu badawczego sformułowane przez zamawiającego takie jak: informacje wstępne, cel badania, zakres prac, identyfikacja celów szczegółowych, harmonogram,  oczekiwana forma prezentacji wyników.
  2. Przedstawiamy metodologię badania i regulamin zaakceptowany przez zleceniodawcę.
  3. Za zgodą zleceniodawcy Istnieje możliwość publikacji wyników testów na Portalu www.testkonsumenta.pl.
  4. Wyniki badań wraz z interpretacją przedstawiamy w formie raportu.
  5. W badaniach korzystamy z ilościowych i jakościowych metod badawczych takich jak indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), wywiady grupowe (FGI), obserwacje uczestniczące.
  6. W ocenie badanych zagadnień wykorzystywane są skale liczbowe i werbalne takie jak: Skala Likerta, Skala ważności, Skala ocen, Skala zróżnicowania semantycznego, Skala intencji zakupu, Skala znajomości, Skala życzliwości.
  7. W badaniach jakościowych wykorzystujemy techniki projekcyjne, techniki pytań pośrednich.
  8.  W badaniach  ilościowych wykorzystujemy ankiety telefoniczne, ankiety twarzą w twarz, ankiety internetowe, ankiety pocztowe.

Cena:  Uzależniona od zakresu badania uzgodniona  indywidualnie z każdym klientem.

Nasze atuty:
– doświadczenie w realizacji badań
– profesjonalizm
– kontrola pracy audytorów i ankieterów
– dostosowanie usług do realnych potrzeb klientów
– wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner