Oferta dla firm i pracowników MŚP – Pakiet STAY

BEZPŁATNE, CERTYFIKOWANE SZKOLENIA z rozwoju kompetencji miękkich dla pracowników MŚP, realizowane zgodnie z założeniami MODELU STAY.

Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową osób 50+, a dostępna w jego ramach oferta szkoleniowa jest bardzo atrakcyjna i w kompleksowy sposób podchodzi do problemu starzenia się naszego społeczeństwa.

Każdy z bloków szkoleniowych to 96 godzin dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych trenerów, na wiodącej uczelni w kraju – Uniwersytecie Łódzkim.

Szkolenia prowadzone są w ramach 3 grup:

Akademii Kompetencji Menedżerskich (AKM) dedykowanej kadrze zarządzającej, w tym właścicielom przedsiębiorstw

Akademii Rozwoju Kompetencji Osób 50+ (A50+) dedykowanej pracownikom w wieku 50 lat i więcej

 Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (AZZL) dedykowanej pracownikom działów HR/KADR

Niniejsze wsparcie szkoleniowe nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis.
Pracownicy MMŚP i ich właściciele z własnej inicjatywy zgłaszają swój udział w szkoleniach.
Formalności ograniczone są do niezbędnego minimum.

Szkolenia prowadzone będą w weekendy – w sobotę i niedzielę (4 zjazdy – łącznie 8 dni szkoleniowych dla każdej z grup wymienionych powyżej w godz.: 8:30 – 17:30), w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego.

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi ze śniadaniem (Uczestnikom spoza Łodzi) oraz wyżywienie – obiad i przerwę kawową dla wszystkich Uczestników.

Więcej informacji o inicjatywie i szkoleniach na stronie WWW projektu: www.stay.uni.lodz.pl

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner