FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PODDĘBICACH

Plac Kościuszki 15/3, I piętro

99-200 Poddębice

tel./fax 43 678 31 58

www.fcwp.pl

e-mail: biuro@fcwp.pl    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na zapytanie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn.zm.)

    Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner