Atrakcyjna oferta dla osób młodych pozostających bez pracy

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim” skierowany jest do osób  wieku 15-29 r.ż.  Udział w projekcie jest bezpłatny i umożliwia uczestnikom m.in. podjęcie płatnych staży, udział w szkoleniach  zawodowych, refundację kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, a po stażu możliwość zatrudnienia. Więcej informacji w załączonej ulotce i pod adresem www.twojeplany.com. Projekt jest dofinansowany w ramach PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do udziału. Ilość miejsc ograniczona.

Aktywizacja młodych ulotka

 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner