USŁUGA – OCENA WIZERUNKU FIRMY/PRODUKTU. AUDYTY WIZERUNKOWE

Ocena Wizerunku Firmy Produktu. Audyty Wizerunkowe

Dobry wizerunek pozwala na wzrost efektywności działań marketingowych i sprzedaży,  łatwiejszą  akceptację nowych produktów firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, odważniejszą politykę marketingową, wzrost pozycji i renomy firmy. Oferujemy audyt wizerunku firmy/marki, który pozwala na ocenę rzeczywistego wizerunku i porównanie go z wizerunkiem  pożądanym, pozwoli wybrać  metody jego osiągnięcia.

Cel: Lepsze rozpoznanie postrzeganie firmy/marki na rynku, porównanie wizerunku rzeczywistego z pożądanym.

Zakres badań: W badaniu oceniamy:

 1. spójność nośników komunikacji wizerunkowej z księgą wizerunkową
 2. ocena nośników wizerunkowych (logotyp, kreacja, hasła reklamowe, wystrój salonu sprzedaży)
 3. zgodność  wizerunku rzeczywistego   z wizerunkiem pożądanym,
 4.  postrzeganie firmy, marki przez klientów
 5. System komunikacji zewnętrznej (współpraca z mediami)

Audyt wizerunkowy obejmuje następujące obszary:

 1. Ocena aspektów Wizerunkowych
 • Wizualna prezentacja organizacji: logo, kolory, typografia , symbole dekoracyjne
 • druki i dokumenty (papier, wizytówki, koperty, ……..),
 • Księga wizerunkowa i jej stosowanie w praktyce.
 • Obraz organizacji : architektura, wygląd budynków (kolory czystość), estetyka otoczenia, estetyka pomieszczeń biurowych, informatory komunikacyjne,
 • ubiór pracowników, samochody dostawcze, flagi….
 • Jakość gadżetów reklamowych, adekwatność do profilu
 • Strona internetowa
 • Spójność tych elementów
 1. Wizualne aspekty komunikacji marketingowej wg zasady 4P
 • Marketingowe elementy 4P -ocena produktu, (marka, opakowanie..)
 • cena, dystrybucja, promocja- czy służą budowie wizerunku, czy jest on spójny, jeżeli nie, to dlaczego? Ich ocena z punktu widzenia wizerunkowego
 1. Obsługa klienta, gwarancje, reklamacje, zwroty
 • Czy istnieją procedury w tym zakresie?
 • Zachowanie i kompetencje sprzedawców, przedstawicieli firmy, dystrybutorów,
 • Ekspozycja stoisk, styl kontaktów podczas wystaw, spotkań biznesowych
 • Standard obsługi klienta
 1. Polityka PR,
 • relacje z mediami
 • Style, projekty notatek prasowych,
 • Komunikaty, serwisy fotograficzne
 • Konferencje prasowe, artykuły sponsorowane
 • Zasady sponsoringu – kogo, dlaczego, w jakiej formie? Typ sponsoringu? Czy jest formalna umowa sponsoringowa?
 • Organizacja wydarzeń publicznych
 1. Komunikacja wewnętrzna
 • styl kierowania firmą i zasobami ludzkimi
 • Sposób komunikowania się z pracownikami, informowanie pracowników o wydarzeniach, dostępność raportów z działalności
 • Ceremoniały w firmie
 1. Relacje z otoczeniem- stosunki z interesariuszami (władze, stowarzyszenia, lokalna społeczność)
 2. Sytuacje wyjątkowe, procedury na wypadek kryzysu

Zasady współpracy i organizacja badań:

 1. Pracujemy w oparciu o wytyczne projektu badawczego sformułowane przez zamawiającego takie jak: informacje wstępne, cel badania, zakres prac, identyfikacja celów szczegółowych, harmonogram, elementy tożsamości marki, firmy,  model wizerunku pożądanego, oczekiwana forma prezentacji wyników.
 2. Przedstawiamy metodologię badania i regulamin zaakceptowany przez zleceniodawcę.
 3.  Za zgodą zleceniodawcy Istnieje możliwość publikacji wyników testów na Portalu www.testkonsumenta.pl.
 4. Wyniki badań wraz z interpretacją przedstawiamy w formie raportu.

Cena:  Uzależniona od zakresu badania uzgodniona  indywidualnie z każdym klientem.

Nasze atuty:
– doświadczenie w realizacji badań
– kontrola pracy audytorów i ankieterów
– dostosowanie usług do realnych potrzeb klientów
– wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner