Projekt „Świadomym konsumentem nie da się manipulować” jest realizowany w ramach Projektu Splot Wartości dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values – Obywatele, Równość, Prawa i Wartości). Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie.
W projekcie „Świadomym konsumentem nie da się manipulować” postanowiliśmy pochylić się na problematyką praw konsumentów. W ramach projektu będą realizowane potrzeby wynikające art.38 Ochrona Konsumentów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zapewniające wysoki poziom ochrony konsumentów. Celem projektu jest edukacja konsumentów poprzez podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty praw podstawowych w celu zapobiegania manipulacjom, którym konsumenci są poddawani w sklepach, restauracjach, hotelach, w zakładach usługowych i wielu innych placówkach. Szczególnie w czasie inflacji pojawiły się takie zjawiska jak: downsizing, shrinkflacja, skimpflacja, podwójna jakość, z którymi każdy konsument spotyka się coraz częściej, nie mając żadnej świadomości na ich temat. W ramach projektu będą przeprowadzone m.in. spotkania informacyjne, powstanie broszura informacyjna oraz zostanie przeprowadzona kampania informacyjna w social mediach.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner