USŁUGA – WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP

Wdrażanie systemu HACCP w firmach związanych z żywnością

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych obliguje wszystkie kraje członkowskie wprowadzenia do swojego prawodawstwa. Zobowiązuje do wprowadzenia systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem i dostarczaniem konsumentom żywności. W zakładach związanych z żywnością wdrażany jest system HACC (System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli), który poprzedzony jest wdrożeniem systemów GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna). Wdrożenia zasad systemu HACCP, pozwala na rozpoznanie istniejących zagrożeń  oraz zastosowania skutecznych sposobów zapobiegania ich powstawaniu, również należy eliminować wszystkie  przypadkowe zdarzenia, które  mogą w konsekwencji doprowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia konsumenta. W związku z tym Art. 5 Rozporządzenia Nr 852/2004 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek opracowania i wdrożenia systemu HACCP. Przygotowanie dokumentacji i jej wdrożenie wymaga czasu i  wielu zabiegów. Proponujemy Państwu opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu HACCP.

Zakres wykonywanych prac:
1. Analiza firmy, identyfikacja zagrożeń
2. Powołanie zespołu HACCP
3. Przygotowanie opisu produktów i schematów technologicznych (w przypadkach gdy jest
potrzeba)
4. Weryfikacja schematu technologicznego
5. Określenie CCP
6. Ustanowienie limitów CCP
7. Docelowe wartości CCP
8. Zastosowanie środków korygujących
6. Weryfikacja przeprowadzonych działań
7. Przygotowanie dokumentacji
8. Audyt wewnętrzny

Wdrażanie i korzyści posiadania systemu HACCP
– Czas wdrożenia około 1 miesiąca
– Przygotowanie dokumentacji przy minimalnym zaangażowaniu Państwa pracowników
– Dzięki posiadaniu wdrożonego systemu HACCP, możliwość udziału w przetargach
– System HACCP jest łatwy i prosty w zrozumieniu
– Zagrożenia są przewidywalne
– Konsumenci są pewni produktu
– Można wyeliminować plany kontroli

Koszty wdrożenia systemu HACCP uzależnione są od zakresu wykonywanych prac i uzgadniany jest indywidualnie z każdą Firmą.

 

 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner