Projekt „Świadomym konsumentem nie da się manipulować”

Projekt „Świadomym konsumentem nie da się manipulować” jest realizowany w ramach Projektu Splot Wartości dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values – Obywatele, Równość, Prawa i Wartości). Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „MŁODY BIZNES”

Do końca maja 2022 potrwa rekrutacja Uczestników do Projektu „Młody Biznes”. Zachęcamy osoby w wieku 18-29 lat bezrobotne i bierne zawodowo z subregionu sieradzkiego do składania formularzy rekrutacyjnych w projekcie dotacyjnym Młody Biznes. Formularz rekrutacyjny i regulamin rekrutacji oraz więcej informacji na stronie projektu www.mlodybiznes.inkubator.org.pl

DOTACJE NA OTWARCIE FIRMY „MŁODY BIZNES”

Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy do udziału w projekcie dotacyjnym umożliwiającym uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szkolenie, dotacja i pomoc pomostowa w wysokości 38 950 zł dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie subregionu sieradzkiego województwa łódzkiego w powiatach: łaskim, pajęczańskim, poddębickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim. Nabór już od 1 marca br. Więcej informacji na http://www.mlodybiznes.inkubator.org.pl

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner