SZKOLENIE – STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Standardy obsługi klienta (SOK) to zasady oraz zachowania pracowników organizacji podczas kontaktu z klientem. Dają one możliwość obiektywnej oceny jakości ich pracy, ujednolicają zachowanie pracowników obsługujących klienta, petenta. SOK wpływają na wizerunek organizacji, służą jego utrwaleniu w środowisku, tym samym wpływają na zwiększenie sprzedaży. Szkolenie pozwoli odpowiednio przygotować osoby do kontaktu z klientem tak aby był zadowolony z profesjonalnej obsługi. Taki klient na pewno wróci. Nasze szkolenia poprzedzone są badaniami i konsultacjami z kadrą kierownicza, tak aby uzyskać najlepszy efekt…

SZKOLENIE – PROCEDURY PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANÓW

Biznesplany są przygotowywane w zależności od potrzeb, które mogą być następujące: rozpoczęcie działalności, realizacja określonego przedsięwzięcia w firmie, uzyskanie dotacji lub kredytu. Schemat przygotowania jest podobny, jednak poszczególne biznesplany różnią się od siebie, dlatego uczestnicy szkoleń przypisani są do odpowiednich grup.

SZKOLENIE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii odgrywają ważną rolę w kształtowaniu naszego środowiska. Możemy korzystać z odpowiednio przetworzonych energii: słonecznej, wodnej, wiatrowej, Ziemi, biomasy. Zastosowanie energii odnawialnej ma znaczenie ekologiczne. Redukuje emisje zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych, redukuje efekt cieplarniany, zmniejsza ilości odpadów, reguluje stosunki wodne. Jednak stosowanie Odnawialnych źródeł energii musi się nam opłacać. Na pytanie jakie rodzaje energii możemy zastosować i czy będzie to ekonomiczne, odpowie nasze szkolenie. Przedstawimy również na co zwrócić uwagę starając się o dofinansowanie naszego przedsięwzięcia…