SZKOLENIE – PROCEDURY PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANÓW

Biznesplany są przygotowywane w zależności od potrzeb, które mogą być następujące: rozpoczęcie działalności, realizacja określonego przedsięwzięcia w firmie, uzyskanie dotacji lub kredytu. Schemat przygotowania jest podobny, jednak poszczególne biznesplany różnią się od siebie, dlatego uczestnicy szkoleń przypisani są do odpowiednich grup.

SZKOLENIE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii odgrywają ważną rolę w kształtowaniu naszego środowiska. Możemy korzystać z odpowiednio przetworzonych energii: słonecznej, wodnej, wiatrowej, Ziemi, biomasy. Zastosowanie energii odnawialnej ma znaczenie ekologiczne. Redukuje emisje zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych, redukuje efekt cieplarniany, zmniejsza ilości odpadów, reguluje stosunki wodne. Jednak stosowanie Odnawialnych źródeł energii musi się nam opłacać. Na pytanie jakie rodzaje energii możemy zastosować i czy będzie to ekonomiczne, odpowie nasze szkolenie. Przedstawimy również na co zwrócić uwagę starając się o dofinansowanie naszego przedsięwzięcia…

Zmysły na zakupach

Czy masz świadomość, że specjaliści od marketingu nadają produktom i usługom cechy zmysłowe, odnoszące się do emocji i wspomnień swoich klientów i kierują przekazy do pięciu  zmysłów wzrok, zapach, smak, węch i dotyk? Działania takie noszą nazwę marketingu sensorycznego i mają na celu zaangażowanie w sposób przemyślany wszystkich naszych zmysłów dla wywołania pozytywnych skojarzeń i