Zmysły na zakupach

Czy masz świadomość, że specjaliści od marketingu nadają produktom i usługom cechy zmysłowe, odnoszące się do emocji i wspomnień swoich klientów i kierują przekazy do pięciu  zmysłów wzrok, zapach, smak, węch i dotyk? Działania takie noszą nazwę marketingu sensorycznego i mają na celu zaangażowanie w sposób przemyślany wszystkich naszych zmysłów dla wywołania pozytywnych skojarzeń i

Marketing oparty na psychologii

Badania neuromarketingowe to stosunkowo młoda gałąź marketingu wykorzystująca narzędzia stosowane w naukowych badaniach psychofizjologicznych i wiedzy o zachowaniu człowieka. Podstawą podejścia jest założenie, iż pewne reakcje konsument ujawnia podświadomie, a decyzje często podejmuje emocjonalnie. To oznacza, iż monitorując określone fragmenty mózgu można te zachowania identyfikować. Metoda opiera się na pomiarze reakcji badanych na produkt, reklamę,

Zmiany w stylu życia konsumenta

Słownik języka polskiego określa trend jako: „„istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie”, albo inaczej: trend to proces zmian, która dokonuje się w jakiejś dziedzinie życia i może być rozpatrywany w różnych perspektywach- psychologicznej, socjologicznej, ekonomicznej. Trend w zachowaniach konsumenckich to kierunek zmiany w stylu życia konsumenta, jego nawyków, preferencji. Trendy mogą mieć