Marketing oparty na psychologii

Badania neuromarketingowe to stosunkowo młoda gałąź marketingu wykorzystująca narzędzia stosowane w naukowych badaniach psychofizjologicznych i wiedzy o zachowaniu człowieka. Podstawą podejścia jest założenie, iż pewne reakcje konsument ujawnia podświadomie, a decyzje często podejmuje emocjonalnie. To oznacza, iż monitorując określone fragmenty mózgu można te zachowania identyfikować. Metoda opiera się na pomiarze reakcji badanych na produkt, reklamę,

Zmiany w stylu życia konsumenta

Słownik języka polskiego określa trend jako: „„istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie”, albo inaczej: trend to proces zmian, która dokonuje się w jakiejś dziedzinie życia i może być rozpatrywany w różnych perspektywach- psychologicznej, socjologicznej, ekonomicznej. Trend w zachowaniach konsumenckich to kierunek zmiany w stylu życia konsumenta, jego nawyków, preferencji. Trendy mogą mieć

Nie daj się manipulować

Caldini w książce Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka (Gdańsk 1999), zwrócił uwagę na sześć psychologicznych reguł, które w uniwersalny sposób opisują zachowania ludzi, i które wykorzystywane są w sprzedaży. Są technikami manipulacji. Uświadomienie sobie tych metod pozwoli konsumentowi obronić się w sytuacji nachalnego zachowania sprzedawcy. Są nimi: Reguła wzajemności: jeżeli ktoś wyświadczył nam