Zmiany w stylu życia konsumenta

Słownik języka polskiego określa trend jako: „„istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie”, albo inaczej: trend to proces zmian, która dokonuje się w jakiejś dziedzinie życia i może być rozpatrywany w różnych perspektywach- psychologicznej, socjologicznej, ekonomicznej. Trend w zachowaniach konsumenckich to kierunek zmiany w stylu życia konsumenta, jego nawyków, preferencji. Trendy mogą mieć

Nie daj się manipulować

Caldini w książce Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka (Gdańsk 1999), zwrócił uwagę na sześć psychologicznych reguł, które w uniwersalny sposób opisują zachowania ludzi, i które wykorzystywane są w sprzedaży. Są technikami manipulacji. Uświadomienie sobie tych metod pozwoli konsumentowi obronić się w sytuacji nachalnego zachowania sprzedawcy. Są nimi: Reguła wzajemności: jeżeli ktoś wyświadczył nam

USŁUGA – KONSUMENCKIE TESTY PRODUKTÓW

Oferujemy badania konsumenckie artykułów spożywczych i przemysłowych, testy porównawcze. Oferta skierowana jest do firm zainteresowanych lepszym poznaniem potrzeb klienta jego preferencji i oczekiwań. Badania konsumenckie pozwalają poznać opinię konsumentów na temat testowanych produktów. Korzyścią dla firmy zlecającej takie badanie jest lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań klientów i w rezultacie wzrost wartości sprzedaży. Test daje wskazówki jak doskonalić produkt tak, aby jak najlepiej trafiał w gusta wybranego segmentu konsumentów, daje prognozę potencjalnych udziałów w rynku…