PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „MŁODY BIZNES”

Do końca maja 2022 potrwa rekrutacja Uczestników do Projektu „Młody Biznes”. Zachęcamy osoby w wieku 18-29 lat bezrobotne i bierne zawodowo z subregionu sieradzkiego do składania formularzy rekrutacyjnych w projekcie dotacyjnym Młody Biznes. Formularz rekrutacyjny i regulamin rekrutacji oraz więcej informacji na stronie projektu www.mlodybiznes.inkubator.org.pl

DOTACJE NA OTWARCIE FIRMY „MŁODY BIZNES”

Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy do udziału w projekcie dotacyjnym umożliwiającym uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szkolenie, dotacja i pomoc pomostowa w wysokości 38 950 zł dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie subregionu sieradzkiego województwa łódzkiego w powiatach: łaskim, pajęczańskim, poddębickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim. Nabór już od 1 marca br. Więcej informacji na http://www.mlodybiznes.inkubator.org.pl

WEBINAR ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ W INTERNECIE

Zapraszamy Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym webinarze: „Jak  z pomocą Internetu dotrzeć do turystów w nowej rzeczywistości?” realizowanym przez Google i PFR. Termin: 06.10 godz. 11:00  Platforma: Google Meet – Firmy Jutra Podczas webinaru dla firm z branży turystycznej firma Doradca Google zaprezentuje:  jakie elementy mają wpływ na widoczność strony internetowej Twojej firmy w wyszukiwarce; na co

FIRMY JUTRA PROGRAM SZKOLENIOWO-ROZWOJOWY GOOGLE I PFR

Pandemia koronawirusa boleśnie dotknęła wiele osób i przedsiębiorstw. Jednocześnie przyspieszyła transformację cyfrową przesuwając klientów do Internetu, tworząc zapotrzebowanie na nowe produkty, usługi i rozwijając popyt na sprzedaż i działalność online. Działalność w Internecie stała się dla firm szansą na przetrwanie kryzysu, utrzymanie miejsc pracy i rozwój działalności. Wiele firm rozpoczęło gwałtowną cyfrową rewolucję, w której

Młodzi na Start – dotacje na otwarcie firmy

Zapraszamy do udziału w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 . Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet