SPOTKANIE INFORMACYJNE EUROPE DIRECT

Zapraszamy serdecznie na warsztaty dla przedsiębiorców z możliwości pozyskiwania finansowania na działalność, rozwój organizacji oraz możliwości rozwoju współpracy zagranicznej. Warsztaty odbędą się w dniach 26 -27 września w siedzibie Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Targowa 7B w Poddębicach Zgłoszenia pod numerem telefonu 43 678 31 58  lub adresem e-mail; biuro@fcwp.pl

CYFROWA AKADEMIA SENIORA

Serdecznie zapraszamy starszych mieszkańców Powiatu Poddębickiego  do udziału w projekcie „Cyfrowa Akademia Seniora”, realizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt potrwa do 30.11.2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób w wieku 55+, zamieszkujących w 6 powiatach woj. łódzkiego (m. Łódź,