downsizing, a ochrona środowiska

Downsizing, shrinflacja a ochrona środowiska

Zjawiska downsizingu, shrinkflacji oprócz zmniejszania ilości przy zachowaniu tej samej ceny wpływa na środowisko. Przy zachowaniu takiego samego opakowania, a zmniejszeniu ilości powoduje, że opakowanie nie jest w pełni wykorzystane. Duże gabaryty opakowań są po prostu odpadami. Istnieje przecież Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 r. (art. 5 ust. 1). „producent powinien ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika.” Można z tego wywnioskować, że zbyt duże opakowanie w stosunku do zawartości negatywnie wpływa na środowisko.
.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner