MISJA FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Misją Fundacji jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odpowiednim standardzie, przekazywaną przez  kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem. Zarówno wiedza, komfort szkolenia jak i  odpowiednie Standardy Obsługi Klienta są ważnym elementem naszej misji. Naszym kierunkiem i celem działania jest ciągły rozwój pracowników, kadry trenerskiej, aktualizowanie i rozszerzanie oferty, , zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników.

 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner