20 LECIE FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miło nam poinformować, że 30 grudnia 2017 r. Fundacja obchodzi 20 – te Urodziny. To właśnie 20 lat temu Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pod numerem rejestrowym 5337 i stała się ona samodzielnym pełnoprawnym podmiotem. Lata 90-te XX wieku to czas tworzenia systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanych na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz szukającym swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej firmy. Od początku powstania, nieprzerwanie od 20 lat Fundacja uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym naszego regionu, realizując i wspierając wiele cennych przedsięwzięć i projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.  Wsparliśmy poprzez doradztwo, szkolenia, usługi informacyjne i finansowe oraz inne przedsięwzięcia kilka tysięcy osób. Działamy na rzecz społeczności lokalnej realizując liczne projekty wspierające osoby bezrobotne, przedsiębiorców, rolników, dzieci i młodzież oraz osoby fizyczne. Fundacja jest rozpoznawalna nie tylko w naszym regionie – uczestniczyliśmy także w licznych projektach o zasięgu ogólnopolskim. Współpracowaliśmy z uczelniami wyższymi, Telewizją Polską, licznymi organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom i Partnerom za dotychczasową współpracę i zapraszamy do kolejnych wspólnych projektów.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner