SZKOLENIE – KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY I PRODUKTU

Dobry wizerunek pozwala na wzrost efektywności działań marketingowych i sprzedaży, łatwiejszą akceptację nowych produktów firmy, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, odważniejszą politykę marketingową, wzrost pozycji i renomy firmy. Oferujemy audyt wizerunku firmy/marki, który pozwala na ocenę rzeczywistego wizerunku i porównanie go z wizerunkiem pożądanym, pozwoli wybrać metody jego osiągnięcia…..

SZKOLENIE – PROFESJONALNY HANDLOWIEC

Sprzedaż towarów czy usług to cały szereg prac, których efektem końcowym jest ich sprzedaż. Składa się na to wiele etapów pozwalających pozyskać nowych klientów, a także utrzymać klientów już posiadanych. Na całokształt sprzedaży składa się: analiza potrzeb klientów, pozycja oferowanych przez nas towarów/usług na tle konkurencji, prezentacja produktu/usługi, argumenty przemawiające za produktem/usługą, sprzedaż, utrzymanie odpowiednich relacji z klientem.

SZKOLENIE – PROCEDURY PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANÓW

Biznesplany są przygotowywane w zależności od potrzeb, które mogą być następujące: rozpoczęcie działalności, realizacja określonego przedsięwzięcia w firmie, uzyskanie dotacji lub kredytu. Schemat przygotowania jest podobny, jednak poszczególne biznesplany różnią się od siebie, dlatego uczestnicy szkoleń przypisani są do odpowiednich grup.