MISJA FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Misją Fundacji jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odpowiednim standardzie, przekazywaną przez  kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem. Zarówno wiedza, komfort szkolenia jak i  odpowiednie Standardy Obsługi Klienta są ważnym elementem naszej misji. Naszym kierunkiem i celem działania jest ciągły rozwój pracowników, kadry trenerskiej, aktualizowanie i rozszerzanie oferty, , zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników.  

20 LECIE FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miło nam poinformować, że 30 grudnia 2017 r. Fundacja obchodzi 20 – te Urodziny. To właśnie 20 lat temu Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pod numerem rejestrowym 5337 i stała się ona samodzielnym pełnoprawnym podmiotem. Lata 90-te XX wieku to czas tworzenia systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanych na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz szukającym swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej firmy.

Standardy Obsługi Klienta (szkolenie zamknięte)

Szkolenia pracowników przedsiębiorstwa powodują zwiększenie konkurencyjności firmy, co skutkuje umocnieniem się jej pozycji na rynku i zwiększeniem dochodów. Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których zajmowane stanowisko wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem. Do tej grupy zaliczać się będą między innymi, kasjerzy, sprzedawcy, konsultanci, handlowcy. Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej standardów obsługi klienta, wychodzenia naprzeciw