MISJA FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Misją Fundacji jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odpowiednim standardzie, przekazywaną przez  kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem. Zarówno wiedza, komfort szkolenia jak i  odpowiednie Standardy Obsługi Klienta są ważnym elementem naszej misji. Naszym kierunkiem i celem działania jest ciągły rozwój pracowników, kadry trenerskiej, aktualizowanie i rozszerzanie oferty, , zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników.  

20 LECIE FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miło nam poinformować, że 30 grudnia 2017 r. Fundacja obchodzi 20 – te Urodziny. To właśnie 20 lat temu Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pod numerem rejestrowym 5337 i stała się ona samodzielnym pełnoprawnym podmiotem. Lata 90-te XX wieku to czas tworzenia systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanych na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz szukającym swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej firmy.