Szkolenia pracowników przedsiębiorstwa powodują zwiększenie konkurencyjności  firmy, co skutkuje umocnieniem się jej pozycji na rynku i zwiększeniem dochodów.