USŁUGA – BADANIE RYNKU

Wszelkie działania rozwojowe i inwestycyjne w firmach objęte są ryzykiem. Aby temu zapobiec warto przeprowadzić badanie rynku. Posiadając wiedzę na temat zapotrzebowania towaru lub usługi, pozycji na tle konkurencji. Odpowiednio przeanalizowane informacje przekazane w postaci raportu i rekomendacji pozwoli wypracować działania biznesowe prowadzące do przewagi nad konkurencją…

USŁUGA – OPRACOWANIE BIZNES PLANU

Każda inwestycja wymaga odpowiedniego przygotowania się do niej. W tym celu należy przeprowadzić analizę rynku i analizę finansową. Będzie można odpowiednio przygotować się pod względem finansowym i organizacyjnym. Przygotowany biznes plan określi opłacalność planowanej inwestycji…

USŁUGA – WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP

Wdrażanie systemu HACCP jest obowiązkowe i wynika z Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.). Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Wdrażamy: GMP = Dobra Praktyka Produkcyjna, GHP = Dobra Praktyka Higieniczna, HACCP = System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli.