Nie daj się manipulować

Caldini w książce Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka (Gdańsk 1999), zwrócił uwagę na sześć psychologicznych reguł, które w uniwersalny sposób opisują zachowania ludzi, i które wykorzystywane są w sprzedaży. Są technikami manipulacji. Uświadomienie sobie tych metod pozwoli konsumentowi obronić się w sytuacji nachalnego zachowania sprzedawcy. Są nimi: Reguła wzajemności: jeżeli ktoś wyświadczył nam

USŁUGA – KONSUMENCKIE TESTY PRODUKTÓW

Oferujemy badania konsumenckie artykułów spożywczych i przemysłowych, testy porównawcze. Oferta skierowana jest do firm zainteresowanych lepszym poznaniem potrzeb klienta jego preferencji i oczekiwań. Badania konsumenckie pozwalają poznać opinię konsumentów na temat testowanych produktów. Korzyścią dla firmy zlecającej takie badanie jest lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań klientów i w rezultacie wzrost wartości sprzedaży. Test daje wskazówki jak doskonalić produkt tak, aby jak najlepiej trafiał w gusta wybranego segmentu konsumentów, daje prognozę potencjalnych udziałów w rynku…

USŁUGA – OCENA WIZERUNKU FIRMY/PRODUKTU. AUDYTY WIZERUNKOWE

Każdy wie, że wizerunek to bardzo ważny element strategii marketingowej firmy. Ma on duże znaczenie w sprzedaży naszych towarów lub usług. Jak poprawić wizerunek jest już większym problemem ponieważ najpierw trzeba go ocenić. Przeprowadzenie odpowiednio zaplanowanych badań pozwoli odpowiedzieć na pytanie jak klienci widzą nasz produkt lub usługę. Wskażą co powinniśmy zmienić, a co pozostawić. Po przeprowadzeniu pełnej analizy badań metodami CAWI, CATI, CAPI lub tajemniczego klienta, przedstawiamy wnioski i rekomendacje dalszych działań służących poprawieniu wizerunku produktu, usługi lub firmy…