FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PODDĘBICACH
ul. Targowa 7B , 99-200 Poddębice,
tel./fax 43 678 31 58,
www.fcwp.pl,
e-mail: biuro@fcwp.plWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na zapytanie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)