Oferta dla firm i pracowników MŚP – Pakiet STAY

BEZPŁATNE, CERTYFIKOWANE SZKOLENIA z rozwoju kompetencji miękkich dla pracowników MŚP, realizowane zgodnie z założeniami MODELU STAY.
Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową osób 50+, a dostępna w jego ramach oferta szkoleniowa jest bardzo atrakcyjna i w kompleksowy sposób podchodzi do problemu starzenia się naszego społeczeństwa…

Atrakcyjna oferta dla osób młodych pozostających bez pracy

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim” skierowany jest do osób wieku 15-29 r.ż. Udział w projekcie jest bezpłatny i umożliwia uczestnikom m.in. podjęcie płatnych staży, udział w szkoleniach zawodowych, refundację kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, a po stażu możliwość zatrudnienia…