Atrakcyjna oferta dla osób młodych pozostających bez pracy

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim” skierowany jest do osób wieku 15-29 r.ż. Udział w projekcie jest bezpłatny i umożliwia uczestnikom m.in. podjęcie płatnych staży, udział w szkoleniach zawodowych, refundację kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, a po stażu możliwość zatrudnienia…