Młodzi na Start – dotacje na otwarcie firmy

Zapraszamy do udziału w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2  Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 . Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet

Kampania informacyjna związana z pracą sezonową w krajach UE

Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała od lipca do października 2021 r. Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw.

SZKOLENIA ŚWIAT NOWYCH TECHNOLOGII

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w kolejnym projekcie,  który jest innowacyjnym modelem wsparcia osób powyżej 50 r.ż. z województwa łódzkiego w obszarze cyfrowym i społecznym. Projekt obejmuje szkolenia komputerowe, wsparcie w korzystaniu ze smartfonów, jak również elementy rozwijające kompetencje społeczne. „Świat nowych technologii – nowych możliwości”, to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w ramach projektu

MOBILNE TARGI EUROPEJSKIE EUROPE DIRECT ŁÓDŹ

W dniach 27-28 kwietnia br. w ramach Europe Direct Punkt Informacyjny w Łodzi zawitają do Poddębic Mobilne Targi Europejskie. Zapraszamy serdecznie przedsiębiorców na indywidualne konsultacje dotyczące  możliwości pozyskiwania finansowania na działalność, rozwój oraz możliwości rozwoju współpracy zagranicznej. Z uwagi na istniejące obostrzenia prosimy o wcześniejsze umawianie się! Zgłoszenia pod numerem telefonu 43 678 31 58  lub

CYFROWA AKADEMIA SENIORA

Serdecznie zapraszamy starszych mieszkańców Powiatu Poddębickiego  do udziału w projekcie „Cyfrowa Akademia Seniora”, realizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt potrwa do 30.11.2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób w wieku 55+, zamieszkujących w 6 powiatach woj. łódzkiego (m. Łódź,