MISJA FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Misją Fundacji jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odpowiednim standardzie, przekazywaną przez  kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem. Zarówno wiedza, komfort szkolenia jak i  odpowiednie Standardy Obsługi Klienta są ważnym elementem naszej misji. Naszym kierunkiem i celem działania jest ciągły rozwój pracowników, kadry trenerskiej, aktualizowanie i rozszerzanie oferty, , zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników.  

20 LECIE FUNDACJI CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miło nam poinformować, że 30 grudnia 2017 r. Fundacja obchodzi 20 – te Urodziny. To właśnie 20 lat temu Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pod numerem rejestrowym 5337 i stała się ona samodzielnym pełnoprawnym podmiotem. Lata 90-te XX wieku to czas tworzenia systemu instytucji aktywnie wspierających przedsiębiorczość, ukierunkowanych na organizację pomocy osobom pozostającym bez pracy, zagrożonym jej utratą oraz szukającym swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej firmy.

Kryteria uzyskania Certyfikatu. Regulamin oceniania uczestników szkolenia

Regulamin  wewnętrzny oceniania   uczestników szkoleń i kryterium uzyskania certyfikatu w Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach   Ocenianiu podlegają, osiągnięcia edukacyjne słuchacza. Ocenianie wewnętrzne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez trenera poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. –